ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / STAFF (2017-2018)

Διευθυντής:
Ιωαννίδης Παναγιώτης
(Π.Ε.11 / Π.Ε.02)

Π.Ε.01 (Θεολόγος):
Κιάκου Αθανασία - Αναπληρώτρια του Δ/ντή

Π.Ε.02 (Φιλόλογοι):
Τσουλναρά Γεωργία
Ανθοπούλου Ελένη
Νάτσιου Βασιλική


Π.Ε.03 (Μαθηματικοί):
Όρης Χρήστος
Μισιχρόνη Αλεξάνδρα

Π.Ε.04 (Φυσικών Επιστημών):
Οικονομούδης Ιωάννης (Π.Ε.04.04 - Βιολόγος)
Ιωαννίδου Όλγα (Π.Ε.04.01 - Φυσικός)

Π.Ε.05 (Γαλλικής Φιλολογίας)
Καραμαριγώ Γεωργία

Π.Ε.06 (Αγγλικής Φιλολογίας):
Λώλου Αλεξάνδρα

Π.Ε.07 (Γερμανικής Φιλολογίας):
Νικολάου Δέσποινα

Π.Ε.08 (Καλών Τεχνών):
.......................................

Π.Ε.11 (Φυσικής Αγωγής):
Μάλλιου Φαρφουρή

Π.Ε.12.08 (Χημικός Μηχανικός -Τεχνολόγος / Μαθηματικός):
Μπόκιας Ιωάννης

Π.Ε.16 (Μουσικής)
Μουστακίδης - Καραπατσιάς Παναγιώτης

Π.Ε.20 (Πληροφορικής)
Τριγωνάκης Ιωάννης

___________________________________________

Εκπαιδευτικοί εξατομικευμένης διδασκαλίας:

Πάσχου Ελένη (Φιλόλογος)

Καψάλης Κλέαρχος (Μαθηματικός)

Ρούσσος Δημήτριος (Φυσικός)